Varttunut taimikko, jossa hirvi on ruokaillut toistuvasti