Riistan huomioon ottaminen metsänhoidossa

Raivaustöissä voidaan ottaa hyvin huomioon riistan tarpeet ja jättää sopivia lymypaikkoja. Muutoinkin luonnon monimuotoisuutta voidaan säästää monin keinoin ilman, että talous kärsii.